Sklep

PSZnZ – Odznaka za rany
5 czerwca, 2019
PSZnZ Polska Furażerka Porucznika
5 czerwca, 2019

PSZnZ Krzyż Kampanii Wrześniowej – Major Pilot Moskwa

£250.00

Fahnen Fleck, Hamburg Niemcy. (1985-86).

44mm x 40mm, Odmiana A.

Brak w magazynie

Kategoria:
Opis
Spread the love

Krzyż Kampanii Wrześniowej wraz z miniaturką wykonany przez firmę Fahnen & Fleck w Hamburgu w 1985/6 roku. Krzyż nadany pośmiertnie na Majora Pawła Jana Moskwę. Krzyż opisany w artykule Sarmatia Antiques. https://sarmatia-antiques.com/pl/krzyz-kampanii-wrzesniowej-1939/

Paweł Jan Moskwa urodził się 5 grudnia 1909 r. w Zurychu. Szkołę powszechną i średnią ukończył w Warszawie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a następnie na Politechnice Warszawskiej studiował architekturę. Jesienią 1929 r. rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie. Trzymiesięczny okres rekrucki odbył w kompanii CKM w Zambrowie. W 1932 r. ukończył szkołę w stopniu kaprala podchorążego i otrzymał tytuł i odznakę obserwatora nr 905. Awansowany na stopień podporucznika był oficerem rezerwy 1 Pułku Lotniczego w Warszawie. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. wziął udział w Wojnie Obronnej 1939 r. w składzie Eskadry Sztabowej dowodzonej przez kpt. pil. Henryka Wirszyłło. We wrześniu 1939 r. wykonywał loty rozpoznawcze i loty z rozkazami. 8 września 1939 r. na RWD-14 dostarczył rozkazy Naczelnego Wodza dla dowództwa otoczonej Warszawy. 17 września 1939 r. przekroczył granicę rumuńską. Przedostał się do Francji, a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu otrzymał przydział bojowy do 300 Dywizjonu Bombowego. Po wykonaniu pełnej tury lotów bojowych odszedł na kurs pilotażu w Newton. Po ukończonym kursie pełnił służbę pilota w szkole dla nawigatorów. Zdemobilizowany w stopniu kapitana pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zamieszkał w Londynie i podjął pracę architekta w Greater London Council gdzie uzyskał kierownicze stanowisko. W Anglii zawarł związek małżeński z Edną M. Haworth. W latach powojennych został mianowany majorem. Paweł Moskwa był także pisarzem, poetą i rysownikiem. Pierwsze jego utwory były drukowane w warszawskiej prasie, a podczas wojny były publikowane w emigracyjnych wydawnictwach. W 1943 r. ukazał się pierwszy tomik jego wierszy pt. „Powrót”, a w 1947 r. zbiór wierszy pt. tytułem ” Air Mail”. Na emigracji był członkiem Związku Pisarzy Polskich. Pisał także bajki dla dzieci pod pseudonimem „Marek”, które były drukowane w piśmie „Dziatwa”. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Lotników Polskich. Przez 4 lata był redaktorem naczelnym „Skrzydeł”, a przez 8 lat był członkiem komitetu redakcyjnego. Był inicjatorem i redaktorem wydania ” Antologii Poezji i Prozy Lotniczej”. Zmarł 2 marca 1987 r. w Londynie. Mjr obs. pil. Paweł Moskwa by odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Virtuti Milatari nr 9696, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, trzykrotnie Medalem Lotniczym oraz medalami brytyjskimi i francuskimi.